กรุณากรอกข้อมูลเพื่อใช้ในการติดต่อกลับท่าน
ทางบริษัท ดิโอโร่ จะทำการติดต่อกับผ่านทางที่อยู่อีเมล์หรือเบอร์โทรศัพท์ของท่าน

ชื่อ-นามสกุล (โปรดระบุ) **
ที่ตั้งทำเล (โปรดระบุ) **
เบอร์โทรศัพท์ (โปรดระบุ) **
E-Mail
ทำเลที่เสนอ(โปรดระบุ) อาคารพาณิชย์ ชั้น คูหา
ขนาดพื้นที่ ตารางเมตร
ที่ดินว่างเปล่า ตารางเมตร
อื่นๆ
ราคาที่เสนอ บาท/เดือน
ปัจจุบันใช้ทำประโยชน์อะไร **
อื่นๆ
แนบไฟล์(ไฟล์อนุญาติ.gif,.jpg)