โอกาสทองสำหรับผู้สนใจ แฟรนไชส์ คาเฟ ดิโอโร่

ร้านกาแฟ ดิโอโร่
ขั้นตอนในการคัดเลือกแฟรนไชส์ดิโอโร่ สมัครเข้าร่วมแฟรนไชส์ดิโอโร่ คลิก!!!

หมายเหตุ : ค่าสำรวจ และประเมินพื้นที่ กรุงเทพ และ ปริมณฑล ราคา 5,000 บาท , ค่าสำรวจและประเมินพื้นที่ ต่างจังหวัดราคา 5,000 บาท + ค่าเดินทาง + ที่พัก , ถ้ามีการทำสัญญาค่าใช้จ่ายข้างต้นถือเป็นส่วนหนึ่งของค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์ยกเว้น ค่าที่พัก และ ค่าเดินทาง


มาตรฐานระบบ ดิโอโร่ แฟรนไชส์